ข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือบ้านเสธ์รีสอร์ทแอนด์แคมป์ จ.ราชบุรี

9 ส.ค. 65 | รับชม : 3 ครั้ง