อัลบัมทั้งหมด

STEM UP GIRL 64

พ่นยาฆ่าเชื้อเตรียมพร้อมเปิดเรียน 64

รับการประเมินจากสาธารณสุขเตรียมเปิดเรียน 1 ธ.ค. 64

งานปรับปรุ่งห้องประชุม ห้องงบประมาณ ห้องพักครูเวร 2564

เตรียมความพร้อมสถานศึกษาตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19

งานประจำปีนมัสการ หลวงพ่อน้อย(อินทสโร) 64

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร วpa 16 พ.ย. 64

ประเมินรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา 11 พ.ย.64

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2564

พิธีมอบทุนการศึกษา 2563

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน2563

มาตรการป้องกันโควิด19

วันภาษาไทย63

ไหว้ครู63

วันวิทยาศาสตร์63

วันต่อต้านยาเสพติด63

อาชีพช่างตัดผม

ประชุมผู้ปกครอง เปิดเรียนปีการศึกษา 2563

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)

กิจกรรมปัจฉิมปีการศึกษา 2561

ภาพงานกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดธรรมศาลา ฯ

ภาพการทำกิจกรรม PLC ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลาฯ

ภาพกิจกรรมงานกฐินโรงเรียนวัดธรรมศาลา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ภาพกิจกรรมค่ายวิชาการ

ภาพกิจกรรมวันอาเซียน

ภาพกิจกรรมการเข้าเยี่ยมดูงานของคณะ สมศ

วันแม่แห่งชาติ 61

เข้าค่ายธรรม 61

กิจกรรมวันวิสาขบูชา 61

โครงการ MOU การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

งานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.สุนัย ทองนวล

โครงการการสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี อู่ทองสักทอง 22-24 พ.ย. 60

นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมศาลา ตัวแทนประเทศไทยแข่งขันหุ่นยนต์ ณ ประเทศสิงคโปร์

ทัศนศึกษา ณ พระเมรุมาศ ร.9 ท้องสนามหลวง

ถวายภัตราหารเพล ภิกษุและสามเณร

โครงการค่ายวิชาการ Active Learning

กีฬาภายในโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)