ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) และสถานศึกษาคุณภาพ ทั่วไป 30 ส.ค. 66
2 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันหุ่นยนต์ WRG THAILAND CHIMPPIONSHIP รายการ Sumo Robot: Sumo Ju ทั่วไป 30 ส.ค. 66
3 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด 2566 ทั่วไป 30 ส.ค. 66
4 O25-หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั่วไป 22 ส.ค. 66
5 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องการตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษเรียนร่วม ทั่วไป 15 ส.ค. 66
6 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ร่วมกับวัดธรรมศาลา เทศบาลตำบลธรรมศาลา และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าส ทั่วไป 15 ส.ค. 66
7 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทั่วไป 15 ส.ค. 66
8 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ร่วมกับวัดธรรมศาลา เรื่องกิจกรรมวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดธรรมศาลา ทั่วไป 10 ส.ค. 66
9 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ทั่วไป 10 ส.ค. 66
10 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องนักเรียนรับทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของเหล่ากาชาด จังหวัดนครปฐม ทั่วไป 10 ส.ค. 66
11 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่อง งดการให้และไม่รับของขวัญทุกกรณี No Gift Policy ทั่วไป 10 ส.ค. 66
12 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดธรรมศาลา ทั่วไป 28 ก.ค. 66
13 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทั่วไป 28 ก.ค. 66
14 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 26 มิ.ย. 66
15 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 15 มิ.ย. 66
16 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 15 มิ.ย. 66
17 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องการทำบุญคล้ายวันมรณภาพ ครบรอบ 3 ปี พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ ทั่วไป 14 มิ.ย. 66
18 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องการประเมินความพร้อมเพื่อพัฒนาห้องเรียนคุณภาพครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2566 ทั่วไป 7 มิ.ย. 66
19 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ทั่วไป 7 มิ.ย. 66
20 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดธรรมศาลา ทั่วไป 2 มิ.ย. 66
21 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดธรรมศาลา ทั่วไป 2 มิ.ย. 66
22 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องกิจกรรมทำบุญตักบาตร #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดธรรมศาลา ทั่วไป 2 มิ.ย. 66
23 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทั่วไป 2 มิ.ย. 66
24 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 31 พ.ค. 66
25 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องยินดีต้อนรับครูย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ทั่วไป 31 พ.ค. 66
26 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องการอบรมแนวทางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง โครงการอาหารกลางวันนักเรียน #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดธรรมศาลา ทั่วไป 31 พ.ค. 66
27 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ทั่วไป 8 พ.ค. 66
28 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ทั่วไป 7 พ.ค. 66
29 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องประกาศผลการเสนอราคาประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 5 พ.ค. 66
30 ประกาศการประมูลร้านค้าโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรับใบเสนอราคาประมูลได้ที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารงบประมาณ หรือสามารถดาวน์โหลดใบเสนอราคาประมูลผ่านเว็บไ ทั่วไป 22 เม.ย. 66
31 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่อง ตู้รับแจ้งเรื่องปัญหายาเสพติดและอบายมุข ทั่วไป 16 มี.ค. 66
32 ประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เป็นสถานศึกษาปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั่วไป 1 มี.ค. 66
33 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องงานฌาปนกิจสรีระสังขารพระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา ทั่วไป 20 ก.พ. 66
34 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ทั่วไป 20 ก.พ. 66
35 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องการเข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ทั่วไป 20 ก.พ. 66
36 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 (ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก) ทั่วไป 20 ก.พ. 66
37 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องการรับการตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนจากผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 ทั่วไป 20 ก.พ. 66
38 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องการอบรมทำถังขยะเปียกจากเทศบาลตำบลธรรมศาลา ทั่วไป 20 ก.พ. 66
39 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ทั่วไป 10 ม.ค. 66
40 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องการมอบกระเช้าขอพรปีใหม่เจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียน ทั่วไป 3 ม.ค. 66
41 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ทั่วไป 28 ธ.ค. 65
42 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องโครงการปลอดขยะ Zero Waste School ทั่วไป 23 ธ.ค. 65
43 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรร่วมกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ทั่วไป 19 ธ.ค. 65
44 จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องโครงการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล ฯ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั่วไป 29 ก.ย. 65
45 จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เรื่องประกาศผลรางวัลทรงคุณค่า(Obec Awards)ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ทั่วไป 29 ก.ย. 65
46 จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เรื่องการจัดกิจกรรมสัปห์ดาวันวิทยาศาสตร์ ทั่วไป 29 ก.ย. 65
47 จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เรื่องการจัดงานมหกรรมเปิดประตูสู่การเรียนรู้คู่ปัญญา ทั่วไป 29 ก.ย. 65
48 จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เรื่องประกาศผลรางวัล NPT 1 AWARDS ทั่วไป 29 ก.ย. 65
49 จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เรื่องการอบรมจับจีบผ้าคลุมโต๊ะให้กับครูและบุคลากร ทั่วไป 29 ก.ย. 65
50 จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เรื่องการรับการตรวจเยี่ยม จากกลุ่มส่งเสริม สพป.นครปฐม เขต 1 ทั่วไป 29 ก.ย. 65
51 จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เรื่องการรับการประเมินสถานศึกษาคุณภาพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วไป 29 ก.ย. 65
52 จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)รื่องการทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ครบรอบ 100 ปี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์ ทั่วไป 29 ก.ย. 65
53 จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เรื่องการแข่งขันกีฬากลุ่มบูรพาศึกษา ทั่วไป 29 ก.ย. 65
54 ขอเชิญศิษย์เก่า ประชาชน และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาครบรอบ 100 ปี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ขอกุศล ทั่วไป 9 ก.ย. 65
55 ข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้รับความอนุเคราะห์จากทหารจิตอาสา มลฑลทหารบกที่ 11 ในการดำเนินการตัดผมนักเรียนชายฟรี ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ทั่วไป 9 ส.ค. 65
56 ข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ในตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 4 ท่าน ทั่วไป 9 ส.ค. 65
57 ข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือบ้านเสธ์รีสอร์ทแอนด์แคมป์ จ.ราชบุรี ทั่วไป 9 ส.ค. 65
58 ข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็กพระเจ้า่อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพรางกูร ทั่วไป 9 ส.ค. 65
59 ข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมประเมิน PISA ทั่วไป 9 ส.ค. 65
60 ข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องแสดงความยินดีกับครูผู้ควบคุมการฝึกและนักเรียนที่ได้รับรางวัลเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันที่ประเทศโรมาเนีย ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ในราย ทั่วไป 9 ส.ค. 65
61 ข่าวประชาสัมพันธ์ ให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ทั่วประเทศร่วมกันตอบแบบสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๕ ชิงรางวัล สมาร์ทโฟน 10 เครื่อง ทั่วไป 17 มิ.ย. 65
62 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้รับความอนุเคราะห์จากตำรวจจิตอาสา สถานีตำรวจภูธรตำบลสามควายเผือก ในการปรับปรุงซ่อมแซมทางม้าลายบริเวณถนนหน้าโรงเรียน ทั่วไป 17 มิ.ย. 65
63 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ วันที่ 16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาแก่นักเรียน ทั่วไป 16 มิ.ย. 65
64 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)จัดให้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 16 มิ.ย. 65
65 ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูรัชฎาพร วันเย็น ได้รับรางวัลการประกวดคำขวัญมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์(ม.น.ข.) ทั่วไป 15 มิ.ย. 65
66 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ (สุชิน ธมฺสโก) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา ทั่วไป 14 มิ.ย. 65
67 ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ผู้บริหารคณะครูและนักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในกิจกรรมวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ทั่วไป 9 มิ.ย. 65
68 ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องการตรวจเยี่ยม และประเมินผลห้องเรียนคุณภาพครั้งที่ 1 ทั่วไป 8 มิ.ย. 65
69 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทั่วไป 2 มิ.ย. 65
70 จดหมายข่าว โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ(กต.ตร.) ทั่วไป 2 มิ.ย. 65
71 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)นำโดย ผอ.สมบูรณ์ บุญธรรม ให้การต้อนรับ ดร.วีระ บัวผัน รอง ผอ.สพป.นฐ. เขต 1 ในการมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ทั่วไป 1 มิ.ย. 65
72 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ทั่วไป 31 พ.ค. 65
73 ขอเชิญร่วมบริจาค อุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนอออนไลน์ของนักเรียน/หรือรับบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียน ทั่วไป 27 พ.ค. 65
74 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) นำนักเรียนอายุ 5-11 ปี จำนวน 186 คน ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เพิ่มเติม) ทั่วไป 19 พ.ค. 65
75 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ในวันที่ 18 พ.ค. 65 ได้รับความอนุเคราะห์จากค่ายทหาร มทบ.11 จังหวัดนครปฐม จำนวน 18 นาย มาช่วยพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียน ทั่วไป 18 พ.ค. 65
76 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ในวันพุธที่ 18 พ.ค. 65 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ธนวิชช์ การโยธาจำกัด มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจาก จำนวน 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ทั่วไป 18 พ.ค. 65
77 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เรื่องการรับการตรวจเยี่ยม กำกับ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ทั่วไป 18 พ.ค. 65
78 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) วันอังคารที่ 17 พ.ค. 65 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 On-Site อย่างเต็มรูปแบบภาคใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ทั่วไป 17 พ.ค. 65
79 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565 ทั่วไป 12 พ.ค. 65
80 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 10 พ.ค. 65
81 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักศึกษาสังเกตการสอน ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 9 พ.ค. 65
82 ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เปิดเสนอยื่นซองประมูลขายอาหารในโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 6 พ.ค. 65
83 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ วิชาเอกคณิตศาสตร์ และวิชาเอกประถมศึกษา ทั่วไป 22 เม.ย. 65
84 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 29 มี.ค. 65
85 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนผู้อำนวยการโรงเรียนผ่าน แอปฟลิเคชั่น GoogleMeet ทั่วไป 28 มี.ค. 65
86 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องการอบรมส่งเสริมวิจัยในชั้นเรียนร่วมกับกระบวนการ PLC ทั่วไป 25 มี.ค. 65
87 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) จดทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐาน (NT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั่วไป 24 มี.ค. 65
88 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่อง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 ให้กับนักเรียนอายุ 5 - 11 ปี ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ทั่วไป 24 มี.ค. 65
89 ข้อมูลพื้นฐาน และผลงานของโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ทั่วไป 20 มี.ค. 65
90 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) จัดประชุมภาคี 4 ฝ่าย ขอความเห็นชอบ เพื่อจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 18 มี.ค. 65
91 แนวทางการพัฒนาโรงเรียนปลอดขยะ Zero Wast School ของโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ทั่วไป 17 มี.ค. 65
92 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา THAMMA MODEL ทั่วไป 17 มี.ค. 65
93 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ การประชุมครูและบุคลากรออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet นำโดย ผอ.สมบูรณ์ บุญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ทั่วไป 9 มี.ค. 65
94 จดหมายข่าว โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เรื่องการรับตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 13 ก.พ. 65
95 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา - หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid - 19 ทั่วไป 11 ก.พ. 65
96 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั่วไป 11 ก.พ. 65
97 จดหมายข่าว โรงเรียนวัดธรรมศาลา - หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์ จับแจกของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ระบบออนไลน์ ทั่วไป 25 ม.ค. 65
98 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา - หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์ เรื่องการตรวจเยี่ยมห้องเรียนครั้งที่ 2/2564 ทั่วไป 17 ม.ค. 65
99 ประกาศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่อง การเลื่อนเปิดการเรียนการสอนในระบบ Onsite (เรียนที่โรงเรียน) มาเป็นการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ Online และ On hand (ระดับชั้น ป.1 - ม.3) ตั้งแต่ว ทั่วไป 4 ม.ค. 65
100 ประกาศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัส Covid 19 หลังช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยรูปแบบ Online On hand และ On demand ทั่วไป 4 ม.ค. 65
101 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา - หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์ ยินดีต้อนรับข้าราชการครู ที่มาบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ทั่วไป 4 ม.ค. 65
102 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา - หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์ ยินดีต้อนรับข้าราชการครู ที่มาบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ทั่วไป 4 ม.ค. 65
103 ประกาศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่อง การเลื่อนการเปิดการเรียนการสอน ในรูปแบบ Onsite (ที่โรงเรียน ระดับชั้นอนุบาล) เดิมแจ้งเปิดเรียน 4 มกราคม 2565 เลื่อนไปเป็นวันที่ 17 มกราคม 2565 ทั่วไป 3 ม.ค. 65
104 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา - หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรธรรมศึกษา การมอบทุนธรรมศึกษา และการมอบทุนการศึกษาจาก ท่านเจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา ทั่วไป 29 ธ.ค. 64
105 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา - หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรธรรมศึกษา การมอบทุนธรรมศึกษา และการมอบทุนการศึกษาจาก ท่านเจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา ทั่วไป 29 ธ.ค. 64
106 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน พล.ต.ท.วัลลภ ประทุมเมือง และคณะ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีและ ทั่วไป 23 ธ.ค. 64
107 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน พล.ต.ท.วัลลภ ประทุมเมือง และคณะ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีและ ทั่วไป 23 ธ.ค. 64
108 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน โครงการมุซุอิกุ สอนน้องรักษ์น้ำ ครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกระดับภาคกลาง ทั่วไป 22 ธ.ค. 64
109 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน โครงการมุซุอิกุ สอนน้องรักษ์น้ำ ครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกระดับภาคกลาง ทั่วไป 22 ธ.ค. 64
110 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้รับการบริจาคชุดตรวจ ATK จำนวน 800 ชุด จากเจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา โดยการอนุมัติจากคณะสงฆ์ รับมอบโดยท่าน ผอ ทั่วไป 20 ธ.ค. 64
111 จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้รับการบริจาคชุดตรวจ ATK จำนวน 800 ชุด จากเจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา โดยการอนุมัติจากคณะสงฆ์ รับมอบโดยท่าน ผอ ทั่วไป 20 ธ.ค. 64
112 จดหมายข่าวประชาสัมพัธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)การดำเนินการตรวจ ด้วยชุดตรวจ ATK คัดกรองหาเชื้อ COVID 19 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทั่วไป 16 ธ.ค. 64
113 จดหมายข่าว โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลโครงการสอนน้องรักษ์น้ำ ครั้งที่ 1 ทั่วไป 15 ธ.ค. 64
114 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านต้นสำโรง สพป.นครปฐม เขต 1 ศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนแบบ Onsite ตาม ทั่วไป 15 ธ.ค. 64
115 จดหมายข่าว โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) พิธีลงนาม MOU ของรองผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการครู กับ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทั่วไป 15 ธ.ค. 64
116 จดหมายข่าวประชาสัมพัธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)การดำเนินการตรวจ ด้วยชุดตรวจ ATK คัดกรองหาเชื้อ COVID 19 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทั่วไป 14 ธ.ค. 64
117 จดหมายข่าว ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านต้นสำโรง สพป.นครปฐม เขต 1 ศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนแบบ ทั่วไป 13 ธ.ค. 64
118 จดหมายข่าว โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) พิธีลงนาม MOU ของรองผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการครู กับ ผู้อำนวยการโรงเรียน ทั่วไป 13 ธ.ค. 64
119 จดหมายข่าว โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลโครงการสอนน้องรักษ์น้ำ ครั้งที่ 1 ทั่วไป 7 ธ.ค. 64
120 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ผู้บริหาร คณะครูร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง ป.6 ในการรับใบงาน เงินค่าอาหารกลางวัน นม และอุปกรณ์การเรียน ทั่วไป 3 ธ.ค. 64
121 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ผู้บริหาร คณะครูร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึง ป.6 ในการรับใบงาน เงินค่าอาหารกลางวัน นม และอุปกรณ์การเรียน ทั่วไป 2 ธ.ค. 64
122 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร นักเรียน โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนทำการเปิดเรียน Onsite ทั่วไป 1 ธ.ค. 64
123 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) นำโดย ผอ.สมบูรณ์ บุญธรรม รองผูอำนวย คณะครูบุคลากร และนักเรียน ได้รับการตรวจเยียมจาก ศน.ประพนธ์ สะสมทรัพย์ ในการเปิดเรียนแบบ Onsite ทั่วไป 1 ธ.ค. 64
124 จดหมายข่าว โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เตรียมความพร้อมจุดคัดกรอง จัดพักคอย โรงอาหาร การเว้นระยะห่าง และพ่นยาฆ่าเชื้อโรค รองรับการประเมินเปิดเรียน On-site ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 - ม.3 ที่ ทั่วไป 1 ธ.ค. 64
125 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) นำโดย ผอ.สมบูรณ์ บุญธรรม รองผูอำนวย คณะครูบุคลากร และนักเรียน ได้รับการตรวจเยียมจาก ศน.ประพนธ์ สะสมทรัพย์ ในการเปิดเรียนแบบ Onsite ทั่วไป 1 ธ.ค. 64
126 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยุปถัมภ์) ได้เป็น 1 ใน 7 โรงเรียนของจังหวัดนครปฐมที่ผ่านเข้ารอบได้เป็นตัวแทนในโครงการสอนน้องรักษ์น้ำ มิซุอิกุ ทั่วไป 30 พ.ย 64
127 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยุปถัมภ์) ได้เป็น 1 ใน 7 โรงเรียนของจังหวัดนครปฐมที่ผ่านเข้ารอบได้เป็นตัวแทนในโครงการสอนน้องรักษ์น้ำ มิซุอิกุ ทั่วไป 30 พ.ย 64
128 เก็บตกนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ในการรับการฉีดวัคซีน ป้องกันไวรัส Covid 19 เข็มที่ 2 ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ทั่วไป 29 พ.ย 64
129 เก็บตกนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ในการรับการฉีดวัคซีน ป้องกันไวรัส Covid 19 เข็มที่ 2 ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ทั่วไป 29 พ.ย 64
130 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร นักเรียน โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนทำการเปิดเรียน Onsite ทั่วไป 29 พ.ย 64
131 ข้อกำหนดปฎิบัติของนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ในการมาเรียนที่โรงเรียน On - Site ในสภาวะการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid 19 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ทั่วไป 28 พ.ย 64
132 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เปิดเรียน On-site ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.3 ที่ได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด 19 แล้ว ในวันที่ 1 ธ.ค. 2564 ทั่วไป 26 พ.ย 64
133 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)รับการประเมินความพร้อมในการเปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 23 พ.ย 64
134 การประเมินความพร้อมในการเปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 23 พ.ย 64
135 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เตรียมความพร้อมจุดคัดกรอง จัดพักคอย โรงอาหาร การเว้นระยะห่าง และพ่นยาฆ่าเชื้อโรค รองรับการประเมินเปิดเรียน On-site ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 - ม.3 ที่ได้รับวัคซี ทั่วไป 19 พ.ย 64
136 จดหมายข่าว ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ร่วมงานประจำปีนมัสการวันคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่อน้อย พระครูภาวนากิตติคุณ วัดธรรมศาลา ทั่วไป 19 พ.ย 64
137 จดหมายข่าว ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ร่วมทำบุญครบรอบวันมรณภาพหลวงพ่อน้อย อินทสโร วัดธรรมศาลา ประจำปี 2564 ทั่วไป 19 พ.ย 64
138 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ร่วมทำบุญครบรอบวันมรณภาพหลวงพ่อน้อย อินทสโร วัดธรรมศาลา ประจำปี 2564 ทั่วไป 18 พ.ย 64
139 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)ร่วมงานประจำปีนมัสการวันคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่อน้อย พระครูภาวนากิตติคุณ วัดธรรมศาลา ทั่วไป 17 พ.ย 64
140 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั่วไป 16 พ.ย 64
141 จดหมายข่าว โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นพื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบในการเปิดเรียนมาเรียนที่โรงเรียน(On-Site) ในส่วนของของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม ทั่วไป 10 พ.ย 64
142 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 รับวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันเชื้อไวรัส Covid 19 เข็มที่ 2 ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ทั่วไป 10 พ.ย 64
143 ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ร่วมแสดงความยินดี แด่คุณครูทั้ง 3 ท่าน ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการแห่งใหม่ ทั่วไป 2 พ.ย 64
144 ประกาศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องการเปิดเรียนปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ On-line/ On-Demand/ On Hand ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั่วไป 27 ต.ค. 64
145 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีวัดธรรมศาลา ทั่วไป 24 ต.ค. 64
146 THAMMA MODEL รูปแบบนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ทั่วไป 20 ต.ค. 64
147 นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) อายุตั้งแต่ 12 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ป้องกันโรคโควิด 19 ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ทั่วไป 19 ต.ค. 64
148 ประกาศเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ทั่วไป 15 ต.ค. 64
149 ประกาศ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เรื่องการเปิด-ปิดเรียนปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 14 ต.ค. 64
150 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้ดำเนินการจัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ.สมบูรณ์ บุญธรรม ทั่วไป 12 ต.ค. 64
151 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ยินดีต้อนรับท่าน ผอ.สมบูรณ์ บุญธรรม ทั่วไป 9 ต.ค. 64
152 ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง พร้อมคณะ มาตรวจเยี่ยมการเบิกจ่ายเงินเยี่ยวยา 2000 บาท ทั่วไป 29 ก.ย. 64
153 วีดีโอสื่อการสอนออนไลน์ ทั่วไป 12 ก.ค. 64
154 เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) จัดซื้อ-จัดจ้าง 19 พ.ค. 64
155 ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ ศิรินภา นาสะอ้าน ทั่วไป 16 พ.ย 63
156 ยินดีต้อนรับครูภาษาไทยคนใหม่ ทั่วไป 16 พ.ย 63
157 พิธีมอบทุนการศึกษา 2563 ทั่วไป 11 ก.ย. 63
158 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือ ได้รับการคัดเลือกใน จัดซื้อ-จัดจ้าง 11 ก.ย. 63
159 เรียนอาชีพช่างตัดผม ม.1 ทั่วไป 28 ส.ค. 63
160 วันนี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ในการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษา ทั่วไป 22 พ.ค. 63
161 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 ทั่วไป 3 มี.ค. 63
162 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เปิดรับสมัครนักเรียน เข้าร่วมบริษัทสร้างการดี ทั่วไป 5 ส.ค. 62
163 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมศาลาที่ไปแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 67/2560 ทั่วไป 17 พ.ย 60
164 ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 /2560 สพป.นฐ.1 ทั่วไป 16 พ.ย 60
165 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายเทวนารถ จันทร์ตรี นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)แชมป์โลก การแข่งขัน CHAMPION Word Robot Game Sumo Bot 2017 Junior ทั่วไป 12 พ.ย 60
166 เชิญประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน 1/11/2560 ทั่วไป 31 ต.ค. 60