ข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้รับความอนุเคราะห์จากทหารจิตอาสา มลฑลทหารบกที่ 11 ในการดำเนินการตัดผมนักเรียนชายฟรี ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

9 ส.ค. 65 | รับชม : 4 ครั้ง