จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ได้รับความอนุเคราะห์จากตำรวจจิตอาสา สถานีตำรวจภูธรตำบลสามควายเผือก ในการปรับปรุงซ่อมแซมทางม้าลายบริเวณถนนหน้าโรงเรียน

17 มิ.ย. 65 | รับชม : 5 ครั้ง