ข่าวประชาสัมพันธ์ ให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน ทั่วประเทศร่วมกันตอบแบบสำรวจสถานการณ์เด็กไทยกับภัยออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๕ ชิงรางวัล สมาร์ทโฟน 10 เครื่อง

17 มิ.ย. 65 | รับชม : 4 ครั้ง