พ่นยาฆ่าเชื้อเตรียมพร้อมเปิดเรียน 64

พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส Covid 19 เตรียมพร้อมเปิดเรียนในวันที่ 1 ธ.ค. 64