งานประจำปีนมัสการ หลวงพ่อน้อย(อินทสโร) 64

งานประจำปีนมัสการ หลวงพ่อน้อย(อินทสโร) วัดธรรมศาลา