• 40-2566.jpg

  จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันหุ่นยนต์ WRG THAILAND CHIMPPIONSHIP รายการ Sumo Robot: Sumo Ju

 • 41-2566.jpg

  จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) และสถานศึกษาคุณภาพ

 • 39-25666.jpg

  จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด 2566

 • 37-2566.jpg

  จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 • 1692073959-38.jpg

  จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ร่วมกับวัดธรรมศาลา เทศบาลตำบลธรรมศาลา และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าส

 • 35.jpg

  จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องการตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษเรียนร่วม

 • 366367442_1344960172889993_7851183398520678575_n.jpg

  ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่อง งดการให้และไม่รับของขวัญทุกกรณี No Gift Policy

 • 366500403_1344958089556868_4682341172808442051_n.jpg

  จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องนักเรียนรับทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของเหล่ากาชาด จังหวัดนครปฐม

 • 364247130_1338533780199299_1758964750733374489_n.jpg

  จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

 • 364174129_1338532693532741_1378176275426938661_n.jpg

  จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ร่วมกับวัดธรรมศาลา เรื่องกิจกรรมวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดธรรมศาลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้บริหาร