• LINE_ALBUM_จดหมายข่าว_ประกาศ_230110_1.jpg

  ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

 • LINE_ALBUM_จดหมายข่าว_ประกาศ_230110.jpg

  จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องการมอบกระเช้าขอพรปีใหม่เจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียน

 • 77-2565.jpg

  จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

 • LINE_ALBUM_จดหมายข่าว_ประกาศ_230110_0.jpg

  จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องโครงการปลอดขยะ Zero Waste School

 • 323706979_863872428278549_5141220827472936083_n.jpg

  จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรร่วมกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ

 • 59-2.jpg

  จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เรื่องการแข่งขันกีฬากลุ่มบูรพาศึกษา

 • 1664445850-59.jpg

  จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)รื่องการทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ครบรอบ 100 ปี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์

 • 58.jpg

  จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เรื่องการรับการประเมินสถานศึกษาคุณภาพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 • 56.jpg

  จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เรื่องการรับการตรวจเยี่ยม จากกลุ่มส่งเสริม สพป.นครปฐม เขต 1

 • 308475363_1104416060277740_8573152851548047252_n.jpg

  จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เรื่องการอบรมจับจีบผ้าคลุมโต๊ะให้กับครูและบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้บริหาร