• 59-2.jpg

  จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เรื่องการแข่งขันกีฬากลุ่มบูรพาศึกษา

 • 1664445850-59.jpg

  จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)รื่องการทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ครบรอบ 100 ปี โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์

 • 58.jpg

  จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เรื่องการรับการประเมินสถานศึกษาคุณภาพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 • 56.jpg

  จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เรื่องการรับการตรวจเยี่ยม จากกลุ่มส่งเสริม สพป.นครปฐม เขต 1

 • 308475363_1104416060277740_8573152851548047252_n.jpg

  จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เรื่องการอบรมจับจีบผ้าคลุมโต๊ะให้กับครูและบุคลากร

 • 54.jpg

  จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เรื่องประกาศผลรางวัล NPT 1 AWARDS

 • 53.jpg

  จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เรื่องการจัดงานมหกรรมเปิดประตูสู่การเรียนรู้คู่ปัญญา

 • 308788991_1104412630278083_7584689715903749877_n.jpg

  จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เรื่องการจัดกิจกรรมสัปห์ดาวันวิทยาศาสตร์

 • 308993747_1104406340278712_5616628572141428765_n.jpg

  จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)เรื่องประกาศผลรางวัลทรงคุณค่า(Obec Awards)ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก

 • 309434050_1104404923612187_7403390236791020629_n.jpg

  จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) เรื่องโครงการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนและโรงเรียนในเขตเทศบาล ฯ ด้านคุณธรรม จริยธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้บริหาร