13 ตุลาคม วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)