โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 รับวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกันเชื้อไวรัส Covid 19 เข็มที่ 2 ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 - รับชม : 63 ครั้ง