โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีวัดธรรมศาลา


วันที่ 24 ตุลาคม 2564 - รับชม : 16 ครั้ง