นักเรียนโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) อายุตั้งแต่ 12 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็มที่ 1 ป้องกันโรคโควิด 19 ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา


วันที่ 19 ตุลาคม 2564 - รับชม : 15 ครั้ง