รับการประเมินจากสาธารณสุขเตรียมเปิดเรียน 1 ธ.ค. 64

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)รับการประเมินจากสาธารณสุขเพื่อเตรียมเปิดเรียน On - Site